ornarna.nu

Vad är en OVK besiktning – och varför är det så viktigt för hälsan?

Om du är fastighetsägare så har du säkert hört talas om OVK besiktning. Men vad är det egentligen, och varför är det så viktigt för hälsan? I denna blogg kommer vi att titta närmare på OVK besiktning, dess betydelse, och varför alla fastighetsägare borde genomföra en sådan besiktning med jämna mellanrum.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll, vilket innebär att alla fastigheter med central ventilationsanläggning är skyldiga att genomföra en besiktning med jämna mellanrum. Anledningen till att detta är obligatoriskt är helt enkelt för att se till att fastigheten har en god inomhusmiljö. En dåligt fungerande ventilation kan leda till fukt- och mögelproblem, dålig luftkvalitet och allergiproblem. Det innebär en stor hälsorisk och kan leda till många hälsoproblem.

Även om OVK besiktning är viktigt för att säkerställa en god inomhusmiljö, så är det också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Att ha dålig ventilation kan leda till stora kostnader i form av skador på fastigheten – vattenskador, mögelskador och andra typer av skador som kan vara svåra att reparera. Om fastigheten dessutom inte uppfyller de krav som ställs enligt lag, kan det leda till att fastighetsägaren får betala höga bötesbelopp.

Dessutom kan en dåligt fungerande ventilation också leda till högre energikostnader. En effektiv ventilation gör att fastigheten behåller en konstant inomhustemperatur året om vilket minskar överskottsåtgången på energi. Genom att genomföra en OVK besiktning och säkerställa att fastighetens ventilation fungerar som den ska, kan fastighetsägaren spara pengar på lång sikt.

För att genomföra en OVK besiktning behöver man anlita en ackrediterad besiktningsman som är specialiserad inom detta område. Under besiktningen genomförs testning av ventilationsanläggningen och dess prestanda utvärderas. Efter besiktningen kommer besiktningsmannen att ge en rapport med rekommendationer och i värsta fall kan besiktningsmannen kräva att man åtgärdar eventuella brister innan godkännande ges.

Som vi sett ovan, är OVK besiktning en viktig del av fastighetsunderhållet. Den är inte bara viktig för hälsan, utan också för ekonomin och miljön. En fungerande ventilation är nödvändig för att skapa en sund inomhusmiljö, men det kan också spara pengar genom att minska energikostnader och undvika kostsamma skador på fastigheten. Som fastighetsägare är det därför viktigt att genomföra en OVK besiktning med jämna mellanrum.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln