Örnarna Speedway

Årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till MMK:s årsmöte den 10 Februari kl 18:00 på Norrqvarn hotel och konferens
Vi bjuder på Fika anmälan om deltagande på tele: 0737431434 senast 5 Februari

Sammankallande valberedningen Lars Eriksson Telefon 0731594320 tar tacksamt emot namnförslag till styrelsen.

(2018/12/13 - 15:36)
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor