Örnarna Speedway
Kontakt
Mariestads Motorklubb Vallby 6 542 92 Mariestad
Kansli tel: 0702715584
E-post tomas.ornarna@outlook.com
Plusgiro: 29 56 48 - 0

Örnarna 2019
Befattning Namn Telefon
Ordförande Jan-Olof "Walle" Wallskog 0709391171
Vice Ordförande Stefan Larsson 0709328329
Kassör Caroline Selvin 0705763301
Sekreterare (Adj.) Nina Aronsson   
Ledamot  Jan Åkerstedt 0705210877
Ledamot Fredrik Olsson  0705837622
Ledamot Tomas Aronsson  0702715584
Suppleant  Fredrik Lundin 0763478892
Suppleant  Johan Nilsson  0734333356
Suppleant  Tomas Hamberg  
Suppleant  Joacim Rånge  0705117830
     
     
     
A Lagledare Jenny Kvarnevång  
Barn/Ungdom Tomas Aronsson  0702715584
Miljö/Säkerhet Fredrik Lundin 0763478892
Arenaansv. Stefan Larsson 0709328329
Kiosker Christina Eriksson 0761691223
Marknad/sponsring    
Marknad/sponsring    
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor