Örnarna Speedway

 

EHCC Fastigheter arena

Stora banan: 295 meter
Lilla banan: 175 meter

 

Hitta hit

Banan Ligger utefter E20 mellan Mariestad och Lyrestad.
Koordinater: 58.760243, 13.973309
 

Miljöpolicy

Verksamheten skall utformas så att störningar på omgivningen och skador
på miljön skall hållas på lägsta möjliga nivå och vara i linje med
Mariestads Kommuns Miljöpolicy.
Klubbens miljöarbete är en uppgift för hela klubben och alla medlemmar.
Styrelsen biträdes av MMK:s miljöombud i miljöarbetet miljöombudet
ska vara involverad i uppläggning och planering av tävlingar och andra
arrangemang.
Kontakt i miljöfrågor:
Lars Eriksson 0506-13180

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor